Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phước Long đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên và học viên trong toàn đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

          - Tích cực tham gia đọc sách giấy tại Thư viện của Trung tâm, học thói quen đọc sách thường xuyên, nâng cao ý thức học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập.

          - Bên cạnh đọc sách giấy, cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên và học viên tích cực đọc sách điện tử trên mạng xã hội (facebook, youtube...) có lựa chọn nội dung phù hợp với nhiệm vụ và học tập của mình; phù hợp với tâm lý lứa tuổi và tình hình thực tiễn; tự bảo vệ mình và cộng đồng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.